Избрано от Маги 5: Тайни на най-успелите треньори

Избрано от Маги 5: Тайни на най-успелите треньори

Магдалена Малеева: „Такива треньори се стараем да бъдем.  Приятно четене!“

от Ан Джоузефсън

„Той е треньор.“
„Той е учител.“
Това са две изречения, от които косата ми настръхва. Даже ми прилошава.
Грижа се за около 70 професионални гимнастици, всички са и учители, и треньори и ми е пределно ясно колко са образовани и през какви обучения преминават, за да могат да преподават на своите млади спортисти. Техническите знания за уменията в комбинация с разбирането за напредък, необходим за постигането на безопасността, и правилата, които се спазват при различните нива, могат да запълнят тонове книги, стотици DVD-та и дузини обучения и конференции.

И това е само част от картината.

Докато съвършените познания по даден спорт са като крайъгълен камък за най-успелите треньори, то за тях е необходимо много повече от самодоволство и процедурни знания. Отличните познания по даден спорт и превъзходното  съотношение между победи и загуби не означава, че някой може да бъде причислен към най-успелите треньори.

Най-успелите треньори…

 1. ПАЗЯТ ГРИЖЛИВО ПЪРВО ДЕТЕТО, ПОСЛЕ СЪСТЕЗАТЕЛЯ. Най-успелите треньори знаят, че да бъдеш спортист, е само една малка част от това да бъдеш дете. Те никога не поставят спортиста пред детето, за сметка на втория.
 2. ОТНАСЯТ СЕ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИТЕ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЦА. Най-успелите треньори се отнасят с уважение към всички деца на корта, в залата, на пистата. Независимо от всичко друго.
 3. ТЕ ДЪРЖАТ ВРЪЗКА С РОДИТЕЛИТЕ. Най-успелите треньори разбират, че родителите не са им враг и фактически са им важен съюзник в работата за развитие на спортистите.
 4. ТЕ СЕ ВСЛУШВААТ В НУЖДИТЕ НА СПОРТИСТИТЕ. Най-успелите треньори не пренебрегват грижите на спортистите, техните страхове или усещане за травми.
 5. ТЕ ПРАВЯТ ВРЪЗКАТА, ПРЕДИ ДА НАПЪТСТВАТ. Най-успелите треньори разбират колко е важна емоционалната връзка. Ти си от значение. Ти и ние сме едно. Ти си ни важен. Не ти – спортистът, а по-скоро ти – живият човек. Нашата фундаментална нужда е сигурността. Можем да учим, когато се чувстваме сигурни и когато се чувстваме сигурни – можем да учим. Най-успелите треньори знаят, че тази основа на доверие е от първа необходимост.
 6. ТЕ ЗАПОЧВАТ С МИСЪЛ ЗА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ. Най-успелите треньори са съсредоточени върху „голямата картина“ като цел за спортиста. Те имат план, но са и гъвкави. Те разбират, че пътят към успеха е пълен с обрати.
 7. ТЕ ОБРЪЩАТ ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ, ДО ВМАНИАЧЕНОСТ, НА ДЕТАЙЛИТЕ. Те разбират важността на основните неща като сърцевина на майсторството. Колкото по-здрава е сърцевината, толкова по-успешен е спортистът. Легендарният баскетболен треньор Джон Ууден прекарваше цялата първа тренировка в напътствия как правилно да се обуват чорапите. Това ще ни предпази от мехури, а само крака без мехури могат да посещават тренировки.
 8. ТЕ РАЗДРОБЯВАТ ТРУДНИТЕ УРОЦИ НА ПОРЦИИ. Най-успелите треньори не започват направо с преподаването на „салтомортале“. Те накъсват този урок на няколко по-лесни умения и започват с тях, докато стигнат до сглобяването им в трудното „салтомортале“. Най-добрите треньори знаят, че по този начин ще постигнат по-бърз успех.
 9. ТЕ ПОДКРЕПЯТ СПОРТИСТИТЕ В ТЕХНИТЕ БИТКИ. Най-успелите треньори знаят, че пътят на ученето не се случва по права линия. Както мускулите ни първо се сриват, после заякват, така и спортстите водят битки, за да вървят напред.
 10. ТЕ ПРАВЯТ ОТ СКУЧНОТО НЕЩО ИНТЕРЕСНО. Най-успешните треньори обвързват скучните уроци с определена цел и измислят игри с броене. От тях извират предизвикателства и се раждат идеи. Целта е тези скучни, но необходими моменти, да станат творчески.
 11. ТЕ ПОРАВЯТ ГРЕШКИТЕ С ПОЗИТИВЕН ТОН. Най-успелите треньори казват „направи това“, а не „не прави онова“. „Изпъни ръцете си“ е много по- ефективно, отколкото „не свивай ръцете си“.
 12. ТЕ ОТКРИВАТ СИЛНИТЕ СТРАНИ И ТАМ НАДГРАЖДАТ. Най-успелите треньори знаят слабите места и се старят да ги подобрят колкото да покрият минималните стандарти, но отделят много повече време за усъвършенстване на силните страни на даден спортист.  Да отделим много време, за да превърнем един играч на задната линия в един сервис – мрежа играч, е по-малко ефективно, отколкото ако поработим здраво върху топ спина му.
 13. ТЕ НЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ОТСТРАНЯВАТ ЛОШИ НАВИЦИ, ПО-СКОРО ИЗГРАЖДАТ ДОБРИ. Най-успелите треньори знаят, че най-ефективният начин да създадеш обратна връзка е като замениш един навик с друг.
 14. ТЕ ДАВАТ НАПЪТСТВИЯТА СИ С КРАТКИ И ЯСНИ ХОДОВЕ, КОИТО СА ТОЧНИ И НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЙСТВИЯ. Няма дълги речи. Веднаж Джон Ууден беше проследен за цял сезон с цел изследване на отивационните му техники. Средно дългата му „реч“ беше от 4 изречения. Освен това най-успелите треньори не се поддават на наблюдателни забележки: „Вдигни ръце.“ Къде? “ Свил си колената. „Как да ги изпъна?

1

Те използват конкретни забележки като „Сложи ръце зад ушите си“ или пък „Стегни този и онзи мускул на крака, за да стане както трябва.“

15. ТЕ МЕРЯТ УСПЕХА МНОГО ВНИМАТЕЛНО. Най-успешните треньори не използват резултати или статистики за победи и загуби като единствена мярка за успех. Те разбират, че по този начин могат да подкопаят дългосрочното развитие на даден спортист. Вместо това те развиват у спортиста знания и умения за бъдещето, дори и това да означава пожертване на успеха в началото на пътешествието. Какво ще изберете, ако можете – детето ви да бъде най-силният ученик в първи или в дванадесети клас?

16. ТЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОЧНАТА СМЕС ОТ ПОСТИЖИМИ ЦЕЛИ. Най-успелите треньори са нацелили центъра на предизвикателствата.

17. КОГАТО СЕ ДВИЖАТ НАПРЕД, ТЕ УСПЯВАТ ДА ЗАПАЗЯТ ИНЕРЦИЯТА. Най-успелите треньори разбират, че движещите се предмети продължават да се движат, затова по време на тренировки не трябва да се губи никакво време.

18. Е НЕ СПИРАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ. Най-успелите треньори никога не смятат, че знаят всичко или че не могат да напредват. Точно обратното. Те не спират да четат списания, статии и книги и тършуват из интернет в търсене на тренировъчни идеи. Те посещават семинари и търсят помощ от други треньори.

19. ТЕ НЕ ТЪРСЯТ ТАЛАНТА, ТЕ ГО СЪЗДАВАТ. Най-успелите треньори оценяват природните дарби, но знаят, че те могат да те не могат да те отведат много далече. Освен това, най-успелите треньори смирено си признават, че те не могат да предричат успеха, а се захващат за работа и действат. Те също така признават и че спортист с изключителен талант не би далчестна оценка за стойността им като треньори,  напротив – те биха покачили треньорската си стойност, ако доведат до успех един по-малко надарен състезател.

20. ТЕ НАБЛЮДАВАТ МНОГО ВНИМАТЕЛНО. Най-успелите треньори винаги се стараят да разберат какво движи хората, за да могат по-лесно да стигнат до тях.

21. ТЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ОТБОРА СА ВАЖНИ. Изграждането на здрава връзка в отбора не е загуба на време, а основен елемент за успех.

22. ТЕ ИЗПОЛЗВАТ ОБРАЗИ В ПРЕПОДАВАНЕТО СИ. Най-успелите треньори изграждат определени образи в съзнанието на спортистите.

2

„Скочи колкото можеш по-високо“ става „Отблъсни се от пода като изстреляна в космоса ракета и я закарай до звездите.“

23. ТЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ЗАУЧАВАНЕТО ОТ ТРЕНИРОВКАТА. Най-успелите треньори разбирт, че тренировката започва след като спортистът е разбрал дадено ново нещо. Резултатът е, че спортистът няма да тренира нещо, което не е разбрал, защото само ще усвои лоши навици. Научаването се случва само след внимателни наблюдения и преки инструкции.

24.ТЕ ОБРЪЩАТ ВНИМАНИЕТО НА СПОРТИСТА ВЪРХУ ТОВА КАКВО ДА ПРАВИ, А НЕ КАКВО ДА НЕ ПРАВИ. Най-успелите треньори казват на спортистите си неща като „Рамената на място и тялото готово“, вместо „Не падай.“

 1. ТЕ СЕ СЪСРЕДОТОЧАВАТ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА ОБУЧЕНИЕ. Най-успелите треньори използват слухови, нагледни и кинесетични начини за всяко различно умение, като се съобразяват с факта, че всеки възприема различно.
 2. ТЕ РАЗБИРАТ ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ. Най-успелите треньори имат работни познания по детския растеж и съобразяват действията си с очакванията на етапа на детското развитие.
 3. ТЕ ПРИКЛЮЧВАТ ТРЕНИРОВКАТА ПРЕДИ СПОРТИСТЪТ ДА Е ИЗТОЩЕН. Най-успелите треньори знаят, че лошите навици и скатаването настъпват, когато спортистът е изцеден.
 4. ТЕ РАЗВИВАТ НОВИ НАВИЦИ. Най-успелите треньори отделят поне 8 седмици за това. Този период не става по-къс, а още по-дълъг с напредъка на състезателя, тъй като навиците за заучаване стават все по-сложни.
 5. ТЕ ИЗПОЛЗВАТ ТЕХНИКИТЕ НА ПОЗИТИВНОТО ТРЕНЬОРСТВО. Най-успелите треньори не крещят, не унижават и не заплашват. Те не чувстват нужда от малтретиране, за да успяват. И докато краткосрочния успех може да се случи в подобна среда на напрежение, то най-успелите треньори знаят, че тези техники ще се обърнат срещу нас в дългосрочен план и ще застрашат развитието на детето.
 6. ТЕ ИМАТ ПРИДОБИТ  НАЧИН НА МИСЛЕНЕ. Най-успелите треньори вярват, че нашите основни умения могат да бъдат развити чрез много труд и отдаденост. Те заздравяват тази вяра непрекъснато и у състезателите си, така че и те да се чувстват мотивирани и продуктивни.
 7. ТЕ ЗНАЯТ КАКВО НЕ ЗНАЯТ. Най-успелите треньори не се притесняват да признаят, че те не знаят отговорите на всички въпроси. Те не позволяват на егото си да им попречи  да потърсят допълнителна помощ, обучение, или дори да предложат на семейството на даден спортист да потърсят по-опитен треньор.
 8. ТЕ ОБРАЗОВАТ СВОИТЕ СПОРТИСТИ. Най-успелите треньори минават границата на обикновения инструктаж към спортистите си. Вместо това те ги обучават в зависимост от възрастта им и целите на дадените упражнения, на последователността на техниките и физическата подготовка.
 9. ТЕ ИМАТ ЯСНИ ПРАВИЛА И ЛОГИЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ. Най-успелите треньори не оставят състезателите им да гадаят за резултата от нарушаването на правилата. Правилата се отнасят за всички, включително и за звездите, при това без никой да бъде засрамван.
 10. ТЕ РАЗБИРАТ, ЧЕ УДОВОЛСТВИЕТО Е ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ ОТ ТРЕНИРОВКАТА, НЕЗАВИСИМО КОЛКО ВИСОКА МОЖЕ ДА Е КЛАСАТА НА ДАДЕН СПОРТИСТ. Причина номер едно за оттеглянето си от спорта, дори когато обичат този спорт и дори са успели в него, спортистите изтъкват като загуба на фактора удоволствие. Удоволствието не е някакво незначително чувство, а е основата на здравословната отдаденост на даден спорт.
 11. ТЕ ЗАВЪРШВАТ ТРЕНИРОВКАТА СИ  С НЕЩО ПОЗИТИВНО. Най-успелите треньори винаги намират начин да изтъкнат нещо положително накрая дори и на най-ужасната тренировка.

3

Дори и да е толкова просто, колкото „И утре е ден“, те знаят, че и победата, и загубата, са временни явления.

Ясно е, че богати на съдържание знания са само началото в изграждането на един много успешен треньор. Цялото знание на света, обаче, не би помогнало на един умен треньор да се изгради като най-успял, ако по-горе споменатите качества отсъстват.

А вие как смятате? Какви други характеристики имат най-успелите треньори?
Ако намирате този пост за полезен, моля помислете за включване по имейл, споделяне или други социални медии, или го препратете на други най-успели треньори от живота на децата ви. Това сигурно ще означава много за тях.

Follow Anne Josephson on Twitter: www.twitter.com/JosephsonAnne

Превод от английски Ю. Б. 2017 г.

Share this post