Поставяне на умни цели

Поставяне на умни цели

УМНИТЕ ЦЕЛИ са от решаващо значение за успеха в спорта. Прекалено много спортисти се стресират за постигане на класация или победа, вместо да използват конкретни цели да развиват умения и подобряват себе си ежедневно.

ВАЖНО: целите не са очаквания, които зависят от други хора и от обстоятелства. Целите са ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, които поставяме пред себе си, подходящи за нашето развитие и мечти.

Полезно е да се поставят конкретни тренировъчни, както и състезателни цели, за офп, за умствената игра и др. Умните цели насочват вниманието, фокусират ни върху нашето развитие и помагат за:

  1. мотивация
  2. фокус
  3. оценка на силни и слаби страни
  4. следене на развитие, ефективността на тренировките и напредъка

Share this post