Отбор 1

Състезатели:
Белослава Велева, Виктория Георгиева, Дарина Великова, Мила Георгиева, Стела Симеонова

Треньори:
Иван Маринков, Ивайло Кичев, Наташа Радуканова (ОФП)

Всички места са заети.

    до 5 април:

  • вторник 17ч ОФП, 18-20ч тенис
  • петък 16-18ч тенис, 18ч ОФП
  • неделя 15-17ч тенис
    6 април – 31 май:

  • вторник 16-18ч тенис
  • петък 16-18ч тенис, 18ч ОФП
  • неделя 15-17ч тенис