Състезатели

Състезателите в нашата Академия развиват себе си, съотборниците си и уважение към играта. Вярваме не толкова в таланта, а в целеустремената работа и тренировки. Нашите състезатели израстват с НАГЛАСА ЗА РАЗВИТИЕ. За нас това означава вяра, че можем да станем по-умни и по-добри в спорта и живота, като учим и тренираме здраво.

Вярваме, че работата и ученето могат да са приятни занимания. За да е така е необходимо сами да пожелаем и да изберем своя път.

Следете нашия блог за новини и участия в турнири.


Състезатели до 12 г.

родени 2011, 2012 г.

Борис Николов

Симеон Ганев

Томас Хлавничка

Емил Алексиев

Мая Бонева

Нина Нокова

Чавдар Рагин


Състезатели до 14 г.

родени 2009, 20010 г.

Александър Начев

Борис Бонев

Състезатели до 16 г.

родени 2007, 2008 г.

Боян Влахов
Андреа Иванова

Мартин Хлавничка

Николай Бунчев

Арис Бахлул

Състезатели до 18 г.

родени 2005, 2006 г.

Боян Каролев

Александър Малинов

Борис Димитров

Мира Василева


Състезатели мъже/ жени


Стела Симеонова