Състезатели

Състезателите в нашата Академия развиват себе си, съотборниците си и уважение към играта. Вярваме не толкова в таланта, а в целеустремената работа и тренировки. Нашите състезатели израстват с НАГЛАСА ЗА РАЗВИТИЕ. За нас това означава вяра, че можем да станем по-умни и по-добри в спорта и живота, като учим и тренираме здраво.

Вярваме, че работата и ученето могат да са приятни занимания. За да е така е необходимо сами да пожелаем и да изберем своя път.

Следете нашия блог за новини и участия в турнири.


Състезатели до 10 г.

родени 2012 г.

Емил Алексиев

Емил Алексиев

Мая Бонева 2

Мая Бонева

Нина Нокова

Нина Нокова

Чавдар Рагин

Чавдар Рагин

Състезатели до 12 г.

родени 2010, 2011 г.

Борис Николов

Борис Николов

Зара Минева

Зара Минева

tenis-club-logo
Мартин Грозданов
Симеон Ганев
Симеон Ганев
Томас Хлавничка

Томас Хлавничка


Състезатели до 14 г.

родени 2008, 2009 г.

Александър Начев

Александър Начев

Андреа Иванова 2
Андреа Иванова
Боян Влахов
Боян Влахов
Борис Бонев 3
Борис Бонев
Мартин Хлавничка 3

Мартин Хлавничка

Николай Бунчев

Николай Бунчев


Състезатели до 16 г.

родени 2006, 2007 г.

Александър Малинов

Александър Малинов

Арис Бахлул 2
Арис Бахлул
Борис Димитров 2

Борис Димитров

Виктор Миланов 3
Виктор Миланов
Мира Василева 2

Мира Василева

tenis-club-logo

Нолън Минев


Състезатели до 18 г.

родени 2004, 2005 г.

tenis-club-logo

Летициа Орландов

tenis-club-logo

Мила Георгиева


Състезатели мъже/ жени


Стела Симеонова 2

Стела Симеонова