Спортна психология

ДОБРИ СПОРТИСТИ - ДОБРИ ХОРА

Уверени в себе си на корта и в живота

В нашата Академия използваме спортната психология и в частност обучението за контрол на мислите и чувствата.  Мисията ни е да подкрепяме състезателите по пътя на тяхното израстване в тениса. Основната ни цел е да им помогнем да бъдат уверени в себе си на корта и в живота. Това постигаме с три взаимосвързани части на обучение.

Техники

Използваме набор от техники, които помагат за програмиране на мисълта и възпитание на чувствата. Така състезателите постигат спокойствие и увереност и успяват да дадат най-доброто от себе си.

Анализа

Анализата помага на спортистите да разкрият свои вярвания и нагласи, които им пречат да развият потенциала си. Това наричаме структурирана анализа. Чрез нея изграждаме стратегии, които помагат на състезателя да може да покаже резултата от своя упорит труд. Подходяща е за състезатели над 12 години.

Възпитание

Възпитаваме състезатели с тройно въздействие, които развиват себе си, съотборниците си и самата игра. Тази работа е свързана с програмите на Обединение на позитивни треньори и изследва области като: нагласа за развитие, емоционални резервоари, отборна работа, лидерство, уважение към правилата, противника, съдиите, съотборниците и себе си.

Трите части се усвояват паралелно и се допълват с домашни задания, анализи на мачове, разбор на видеа от мачове, дискусии с треньори и съотборници, както и чрез материали за четене.

ФОРМАТА на обучение е групови срещи веднъж седмично и възможност за допълнителни индивидуални срещи. РЕЗУЛТАТ от умствения тренинг се постига единствено когато се проявява лична отговорност, постоянство и желание. Работата е съобразена със спецификата на ВЪЗРАСТТА на състезателите и с детското умствено и психично развитие и способности.

Важен съпътстващ елемент на обучението е редовното информиране на РОДИТЕЛИТЕ за техниките и темите, които се усвояват и разискват в срещите. Вярваме, че родителите са тези, които оказват най-силно влияние върху своите деца.  Родителската подкрепа е от съществено значение. Безусловната любов, която изпълва емоционалния резервоар на децата, помага те да постигнат и разгърнат потенциала си. Такива деца са по-леки за обучение, по-самоуверени са и по-склонни да работят усърдно. Те са оптимисти и са способни да чуят конструктивната критика на треньорите си.

Мотивираме родителите да се фокусират върху голямата картина и върху спорта като възможност за развитие на децата. Чрез личния си пример, като показват уважение към противниците и съдиите, финес, честност и себеконтрол, родителите стават пазители на културата на децата си.