Партньори

Нашата млада Академия все още търси генерален партньор.

Отворени сме за разговори и предложения.

Вярваме, че със съмишленици и партньори се стига по-далеч, а пътят става по-приятен.