Социална отговорност

СЪПРИЧАСТНОСТ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Една от нашите цели е да възпитаме състезателите си като почтени граждани. Предлагаме им различни възможности за включване в обществено полезната дейност на ТК Малееви.

Съпричастността и благотворителността правят средата за живеене по-добра, а нас – участници в нейното създаване.

ТК Малееви има дългосрочна програма за дарителство насочена към деца и възрастни в неравностойно положение. Част от благотворителните проекти са описани тук: http://maleevaclub.com/bg/charity/. Важен подобен проект е фондация Swissclinical. Мануела Малеева е член на Управителния съвет и от 2008 г. до сега не спира да раздава своя доброволен труд и своята добрина на българските деца с увреждания. ТК Малееви е редовен дарител на фондацията. Общата дарена сума до сега възлиза на над 32,000 лв.

Магдалена Малеева, съпругът й, както и близки приятели, основават през 2008 г. НПО Горичка. Чрез нея те организират едни от първите акции за засаждане на дървета, както и обучения, разговори и дебати за устойчиво развитие. ТК Малееви е редовен дарител на НПО Горичка. Общата дарена сума до сега възлиза на над 32,000 лв.