Родителски срещи

Аз, родителят…и спортното развитие на моето дете

Родителските срещи са обикновено два пъти в годината, в началото и в края на сезона.

Родителските срещи са важни, за да се изяснят целите и очакванията и да се обозначат ясно правилата на школата и тренировките. Ето какво се случва на тях:

  1. Представяне на треньорския и ръководен състав
  2. Цели и очаквания
  3. Философия на школата
  4. Структура на групите
  5. Правила на Клуба и тренировките
  6. Календар за сезона – празници, турнири, картотекиране, лагери
  7. Поведение на родителите, което подкрепя развитието на децата им в спорта
  8. Поведение на децата, което подкрепя тяхното развитие като добри и отговорни граждани

През годините сме научили, че колкото повече родители и деца са наясно с нашата философия и правила, толкова по-продуктивен и спокоен сезон имаме всички.