Правила на клуба

ТЕНИС КЛУБ МАЛЕЕВИ

Правилник за вътрешния ред на Тенис Малеева АД

1. Общи положения

Работното време на Клуба e от 7.00 до 22.00 часа. Информация за работното време на отделните съоръжения и графиците на инструкторите и треньорите се получава от рецепцията.

Членовете и посетителите на Клуба са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията. Платена сума, за предоставяне на каквато и да е услуга от Тенис Малеева АД не се връща.

Пушенето във всички помещения на Клуба е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена във всички помещения на Клуба с изключение на лоби бара.

2. Членство

Членството в Клуба става само след покана. Поканеният трябва да попълни, подпише и подаде на рецепцията формуляр, с който се съгласява да спазва Правилника за вътрешния ред. Клубът гарантира конфиденциалност на личните данни. Ръководството на Клуба си запазва правото да променя условията за членуване или метода на одобряване на членството.

2.1. Членски карти

Членската карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг. Всеки клиент, който желае да закупи абонамент за услуга в клуба трябва да е член, т.е. да притежава членска карта.

2.2. Членски такси

За да получат членска карта за достъп, членовете на Клуба заплащат встъпителна вноска. Услугите, които се използват, се заплащат допълнително.

2.3. Фирмена карта

Служителите на една фирма могат до ползват обща сметка в Клуба, но с отделни лични карти за всеки отделен член. Общата сметка е заредена с определена сума, която се разпределя според желанието на членовете на фирмата. Отстъпка се прави върху общата сметка.

3. Права на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба може да използва съоръженията в съответствие с Правилника за вътрешния ред.

3.1. Задължения на членовете и посетителите

Всеки член и посетител на Клуба трябва:

 • да пази доброто име на Клуба;
 • да спазва Правилника за вътрешния ред;
 • да се съобразява с удобството на останалите членове и посетители;
 • да пази имуществото на Клуба;
 • да носи отговорност за личните си вещи.

3.2. Права и задължения на тенис клуб Малееви 

Ръководството на Клуба и неговите служители трябва:

 • да съобщават своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
 • да уведомяват своевременно членовете и посетителите на Клуба за всички промени в графика на отделните спортове;
 • да контролират спазването  на Правилника за вътрешния ред от всички членове и посетители на Клуба;
 • да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;
 • да предоставят  високо качество на услугите;
 • да поддържат  спортните съоръжения в технически изправен вид;
 • да поддържат  високо ниво на хигиена на цялата територия на Клуба;

4. Прекратяване на членството

Всеки член на Клуба може да прекрати членството си по всяко време без предизвестие.

Клубът може да прекрати членските права на член, който нарушава Правилника за вътрешния ред.

За възникнали вреди или претърпени загуби на лични вещи, ръководството на Клуба не носи отговорност.

Ползването на съоръженията от член или посетител на Клуба по начин, нарушаващ целостта им или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност от страна на Тенис клуб Малееви срещу извършителя.

5. Снимки и медии

5.1. Всеки посетител на територията на Клуба може да бъде заснет от служител на клуба за нуждите на клуба (уебсайт, фейсбук, туитър, клипове и други) при спазване на конфиденциалност. Клубът не дължи заплащане в случай, че използва снимки или видео материал, заснети на територията на клуба.

5.2. Членовете на клуба могат да използват фото техника за лични нужди само когато заснемат себе си или хора които са им разрешили (включително и писмено). Не се разрешава снимането на посетители без тяхното разрешение (с изключение на 5.1.). За всякакво комерсиално използване на снимки или видео материали (лични или чужди) заснети на територията на клуба се изисква разрешение от ръководството на Клуба.

Част II. Правила за ползване на клубните съоръжения

6. Резервации

Резервации се правят на абонаментен принцип. При наличие на свободни единични часове, членовете и посетителите могат да правят и единични резервации.

Резервации се приемат по телефон, по Интернет (само при наличие на достатъчна сума по членския профил) или лично на рецепцията. Клубът гарантира единствено платени и направени чрез рецепцията резервации. В противен случай Клубът запазва правото си да продаде резервирания час. Анулираните резервации се актуализират всекидневно.

Членовете, чакащи резервации се уведомяват лично или по телефона в най-кратък срок.

Резервациите подлежат на проверка, за да се избегне нерегламентираното ползване на съоръженията.

Треньор или инструктор,който не е в трудовоправни отношения с Клуба няма право да работи и играе в Клуба, независимо от личните му отношения с неговия / наш клиент (роднински, приятелски, съпружески, професионални и т.н). Външен треньор е лице, което е завършило или учи в  НСА и/или е получило сертификат от сертифицираща организация и/или се самоопределя като треньор, поради своя професионална подготовка, лични качества, успехи и т.н. Член на Клуба може да ползва външен треньор само след писмено заявление до ръководството на Клуба и получено от него разрешение.

Ръководството може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи, организиране на събития или непредвидени ситуации. В тези случаи членовете биват предварително уведомявани и часовете могат да бъдат отигравани.

7. Открити тенис кортове

Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Играещите трябва да бъдат в спортен екип и маратонки за червен корт. Не се разрешава игра с маратонки тип ”джогинг” или бутонки. Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена. Членовете и посетителите започнали часа си със закъснениеследва да освободят корта навреме за следващия час. Времетраенето на часа по тенис на открито е 55 минути. Пет минути се предвиждат за изчеткване на корта (задължение на играчите), пръскане (задължение на Клуба) и смяна на играчите.

При желание от страна на членове или посетители на Клуба да заменят съществуваща резервация за открит тенис корт с корт на закрито, се доплаща разликата по цени на рецепция. Резервациите са съобразени с реда на заявяването им на рецепцията.

8. Закрити тенис кортове

На закритите тенис кортове играещите трябва да бъдат в спортен екип и с нови или изпрани маратонки тип за червен корт, които да се ползват за игра само в тази зала.

Не се разрешава игра с маратонки тип „джогинг” или бутонки. Анулиране на резервация може да се прави минимум 24 часа предварително. В противен случай направената резервация следва да бъде платена.

Членовете и посетителите започнали часа си със закъснение следва да освободят корта навреме за следващия час.

Времетраенето на часа по тенис на закрито е 59 минути.

9. Скуош

Скуош корта може да бъде използван само за игра на скуош. Спортуващите трябва да бъдат в спортно облекло и немаркиращи маратонки. Времетраенето на часа по скуош е 45 минути.

10. Отигравания

При анулиране на корт 24 часа предварително, часът може да се отиграе в друг свободен час.
При желание на абонат за цял сезон, до 1 час седмично може да бъде преместен за друго време и този час не може да бъде акумулиран.

11. Времеизмерване

Времето в Тенис клуб Малееви се измерва според часовниците в клуба срещу рецепцията и в залата.

12. Фитнес

Членовете на Клуба трябва да бъдат в спортно облекло и маратонки. Инструкторът в залата е длъжен да даде на начинаещите първоначални указания за ползване на уредите. Членовете и посетителите могат да резервират тренировка с инструктор. Отделни съоръжения не могат да бъдат резервирани. Позволени са само тренировки с тежести и упражнения с машини.

Задължително е поставянето на кърпа върху уредите, които се ползват в легнало положение.

Забраняват се всички контактни спортове.

Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ ако с действията си би могъл да повреди имуществото на Клуба.

Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава. Деца до 10 годишна възраст могат да използват уредите само с инструктор.

Членовете и посетителите на Клуба следва да се придържат към инструкциите на фитнес инструктора.

13. Спортна зала

За информация по различните програми членовете и посетителите на Клуба се обръщат към рецепцията. Спортуващите трябва да бъдат в спортно облекло и чисти обувки за съответния спорт.

Преди началото на груповите уроци в спортната зала, спортуващите изчакват пред фитнес залата да бъдат поканени от съответния инструктор. При запълнена бройка, инструкторът си запазва правото да ограничи достъпа.

14. Съблекални

Шкафчетата са на разположение на спортуващите само за времетраенето на тяхното посещение. Клубът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи оставени в шкафчетата. Шкафче, което остане заключено след края на работния ден, ще бъде отворено от Ръководството на Клуба, като щетите за това са за сметка на последния, който го е използвал. Изоставена собственост се пази в продължение на 20 дни.

15. Детска площадка

Детската площадка  служи за забавление на деца от 1 до 10г.

Служителите на Клуба не осъществяват контрол върху играещите на площадката деца – това е грижа на техните родители.

В клуба се допуска игра на деца само под прякото наблюдение на поне един родител.

16. Спа (затоплящи се анатомични лежанки, зона за релакс, сауна, парна баня)

Ползването на сауната и парната баня става със заявка. В СПА центъра деца до 14 години се допускат само с придружител. Членовете и посетителите на Клуба трябва да бъдат с бански костюм и джапанки. В сауната се сяда само върху хавлиена кърпа. Преди влизане в сауната и парната баня, посетителите трябва да вземат душ.

17. Масажи

Предварителни резервации се правят на рецепцията.
Масаж, започнал със закъснение по независещи от Клуба причини,следва да приключи  в рамките на предвиденото за съответния масаж време и график.
Задължително е ползването на чехли или джапанки в помещението.

18. Паркиране

Паркирането в Клуба не е гарантирано.

Влизането на автомобили на територията Клуба е разрешено САМО за клиенти на комплекса, което се удостоверява с касова бележка от същия ден и час. Всяко нарушение ще се разглежда като влизане без разрешение в частна собственост. Глобата за неправомерно влизане на територията на Клуба е 100лв. с ДДС.

Паркирането в Клуба се осъществява само на обозначениете места. Забранено е паркирането пред пешеходната алея, пред бариерите или на място, затрудняващо движението на хора и автомобили. Глобата за подобно паркиране е 100лв. с ДДС.