Мисия

СЪРЦЕТО Е НАШИЯТ ДВИГАТЕЛ, А СПОРТЪТ - НАШИЯТ ПЪТ.

Да постигнем потенциала на всяко дете

Нашата мисия е да вдъхновяваме спортистите ни, да ги учим да мечтаят и да вярват в пътя, който трябва да изминат. Учим ги да тренират редовно и усилено. Учим ги да се състезават с лекота и майсторство. Учим ги как да израснат като личности, психически издържливи и с неоспорими морално-волеви качества. Помагаме им да развият потенциала си.