Месечна програма

ИСКАМ, ВЯРВАМ, ЗНАМ И МОГА

Месечна програма предлагаме за наши гости от други клубове и академии с цел обмяна и обогатяване на опита, както и на състезатели, които искат да проверят условията и атмосферата при нас.

Програмите са индивидуални, изготвят се съвместно от треньори и родители и са съобразени с нуждите и качествата на младите състезатели.

Финансовите условия се оптимизират при увеличаване броя на тренировките или при увеличаване броя на месеците. Състезатели от едно семейството ползва 10 % отстъпка.

Трудолюбивите състезатели насърчаваме със стипендия.

Външен треньор може да присъства на тренировките като наблюдател.