Месечна програма

СЪРЦЕТО Е НАШИЯТ ДВИГАТЕЛ, А СПОРТЪТ – НАШИЯТ ПЪТ

Месечна програма предлагаме за наши гости от други клубове и академии с цел обмяна и обогатяване на опита, както и деца, които искат да проверят условията и атмосферата при нас.

Програмите са индивидуални, изготвят се съвместно от треньори и родители и са съобразени с нуждите и качествата на младите състезатели.

Финансовите условия се оптимизират при увеличаване броя на тренировките или при увеличаване броя на месеците. Второ дете от семейството ползва 10 % отстъпка.

Трудолюбивите деца насърчаваме със стипендия по пренценка на треньорите и ръководството на Академията.

Външен треньор, ако има такъв, може да присъства на тренировките като наблюдател.