Грижа за околната среда

Рециклиране

Тенис клуб Малееви е може би първото място в София, в което боклукът се изхвърля разделно. Още от създаването на клуба, преди да се появят ЕкоБулПак и ЕкоПак, клубът имаше договор със завод за преработка на пластмаса. Така от самото начало събираме пластмасата и хартията в клуба. В момента изхвърляме разделно стъкло, пластмаса, хартия.

От нафта на газ

През 2006 година, след газификацията на района, преминахме от нафтово стопанство на газ. Газта има много по-нисък емисионен фактор и така парниковите газове, които се отделят в атмосферата от дейноста на клуба и допринасят за промените в климата са много по-малко. Планираме до края на годината да компенсираме всичките емисии на клуба, използвайки калкулатора на Горичка.бг.
В последствие планираме да изградим инсталация за затопляне на водата със слънчеви батерии.

Рециклирана хартия

В работата на клуба се използва само 100% рециклирана хартия.

Икономично осветление

Производството на електроенергия е един от основните източници на парникови газове в атмосферата. В България голяма част от електроенергията се произвежда от въглища и така големи количества въглероден двуокис отиват в атмосферата и допринасят за засилването на парниковия ефект. За това, в клуба сме направили инвестиция в датчици за движение, чрез които в повечето помещения лампите угасват, когато няма никой. Така е в съблекалните, в баните, в коридорите и тоалетните.

Филтър за вода

За да намалим употребата на пластмасови бутилки за минерална вода, сме инсталирали филтър на водата в чешмите на клуба, която я пречиства от вредни вещества и я прави напълно годна за пиене.

Дарения

Тенис клубът редовно подкрепя инициативите на Горичка.бг.