Философия

Сърцето е нашият двигател, а спортът - нашият път.

Метод

Методът Малееви учи състезателите да играят с лекотата на големите шампиони. Вярваме в дисциплината, упоритата работа и постоянството. Прилагаме ги с внимание и търпение. Методът е базиран върху наследството, събирано от Юлия Берберян-Малеева и трите сестри Малееви, мач по мач, четвърт век, по кортовете на световните стадиони. Този опит комбинираме с най-съвременните методи на спортната педагогика.

Мисия

Нашата мисия е да вдъхновяваме спортистите ни, да ги учим да мечтаят и да вярват в пътя, който трябва да изминат.  Учим ги да тренират редовно и усилено.  Учим ги да се състезават с лекота и майсторство.  Учим ги как да израснат като личности, психически издържливи и с неоспорими морално-волеви качества.  Помагаме им да развият потенциала си.

Провеждаме майсторски класове с известни гост треньори, включително сестри Малееви. По този начин осигуряваме приемственост между поколенията, между минали и бъдещи шампиони и сме съпричастни към трудностите по пътя на младите спортисти.

Философия на позитивното треньорство

В различните учебни програми в ТК Малееви интуитивно бяхме започнали да прилагаме философията на позитивното треньорство и да вдъхновяваме родителите. Благодарение на Джим Томпсън, вече имаме ясна и стройна програма и сме част от световнaта общност, основана от него: www.PositiveCoach.org. От 2015 година сме асоциирани към Обединение на позитивните треньори (Positive Coaching Alliance) и работим по тяхната методика: възпитаваме състезатели с тройно въздействие, които развиват себе си, съотборниците си и самата игра. Фокусът ни е върху цялостното развитие на детето като състезател и като човек. Подкрепяме родителите на нашите деца да се фокусират върху голямата картина и върху спорта като чудесна възможност за развитие на децата.