Интензивни лагери

ИСКАМ, ВЯРВАМ, ЗНАМ И МОГА

По време на лагерите предлагаме интензивна тенис и спортна програма, която обикновено е обвързана с училищните ваканции за състезатели от България или пътуващи от други държави и партньорски академии.

Има възможност за настаняване на преференциални цени в хотел Легенди ****(на 1.2 км.) и Парк Ин Радисън***** (на 300 м.).

Програмите са индивидуални, изготвят се съвместно от треньори и родители и са съобразени с нуждите и качествата на младите състезатели.

Финансовите условия се оптимизират при увеличаване броя на тренировките или при увеличаване броя на седмиците. Състезатели от едно семейство получават 10% отстъпка.

Трудолюбивите състезатели насърчаваме със стипендия.

Академията избира свои състезатели, на които осигурява екипировка (ракети, сакове, грипове, кордажи).

Външен треньор може да присъства на тренировките като наблюдател.